Betingelser for leje af:
Svanevejen´s Møde/Konferencelokaler
Aflysning:

i tilfælle af aflysning, bedes sendt pr. email, dog har du ingen bekræftelse modtaget, 
på aflysningen, så ring da, venligst til +45 40 93 32 25, og opgiv ordrenr. og navn 

Da vi ser en del er ligeglade med at aflyse, er vi nød til at opkræve et gebyr:
Aflysningsgebyr er som følgende ved 8-14 dage tilbage til booket dato: halv pris af lejen
Aflysningsgebyr er som følgende ved 0-7 dage tilbage til booket dato: fuld pris af lejen

Flere gange har der været mere end en der ville booke en pågældende dato
og da det er først til mølle, så ved aflysning så tæt på booket dato, vil vi så miste på dette


Betingelser for leje af Svanevejens Festsale - Møde - Konference/selskabslokaler:

Leje:
 1. Reservationen sker på hjemmesiden: her, www.svanevejen.dk
 2. Den ansvarlige lejer (booker) hæfter for evt. skader eller mangler, der er opstået i forbindelse med brug!
 3. Viskestykker og håndklæder medbringes selv.
 4. Lokalerne skal være forladt senest på lejens sluttid.
 5. Nøglen kan tidligst hentes på dagen!
 6. Nøglen SKAL hentes/afleveres på adressen: ved festsalene eller aftale med indehaver, 4400 Kalundborg!
 7. Festen SKAL holdes indendøre, undgå udendørs gener!
 8. Det er ikke tilladt at: grille, og lignende, uden udlejers samtykke!
 9. Det er ikke tilladt, at videreudleje salene, uden udlejers samtykke

Ved ungdomsfester og lignende:
 1. Vigtigt: Ved ungdomsfester og lignende, siger erfaringen os, at der er ekstra rengøring m.m. i de fleste tilfælle, -
 2. - at det medføre et ekstra Depositum på kr. 5000,- til dækning af evt. skader, ekstra rengøring, som pt. udgør kr. 312,50 pr. påbegyndt time, -
 3. - som skal betales ved overdragelse af nøglen, afleveres selskabslokaler, m.m i orden, til normal rengøring, betales de kr. 5000,- tilbage.
 4. - at der, er mindst 5-6 ansvarlige Voksne til stede, under hele festen.
 5. - at der, obligatorisk Skal være Dørmænd, der er godkendt af politiet og indehaver
 6. - at det naturligvis medfører en ekstra udgift for lejetager.
 7. - at du KUN kan leje heldags, også selvom du kun skal bruge salene fra kl: 18.


Rengøring og aflevering "Festsalene":
 1. Det er den ansvarlige lejer (booker) der har ansvaret for at denne afleveres i ordenlig stand i henhold til reglerne.
 2. Borde tørres af, gulvet fejes og SKAL vaskes (leveres i samme stand som på start lejetidspunktet)
 3. Borde sættes på plads og stole sættes op.
 4. Tomme flasker fjernes og affald smides i det dertil indsatte sted/container.
 5. Der kontrolleres for skader og mangler, og er der nogen, meddeles dette når nøglen afleveres.

  Rengøring og aflevering "Køkkenet": (kun, hvis brugt)

 1. Der ryddes op i køkkenet, beskidt service vaskes op og stilles på plads.
 2. Gulvet SKAL fejes og vaskes, borde rengøres i køkkenet
 3. Hvis ikke dette er overholdt, udløser dette en ekstra regning, pålydende 250kr. + Moms. pr. time, for rengøring udført!

Retningslinjer for brug af Svanevejen.dk´s Internet opkobling, (trådløs/kabel)

§ 1. Svanevejen´s Festsales indehaver, kan ikke drages til ansvar, for:

1) Tab af data!
2) Ikke at have ordenligt og opdateret antivirus!
3) Forkert brug!
Stk. 2. Det er brugerens egen ansvar, at stå for sikkerheden på eget udstyr!

§ 2. Gældende love:

1) Det er naturligvis ikke tilladt, at bruge Svanevejens internet til kriminalitet!
2) Herunder hacking, hente/sende børneporno, ophavsretsbeskyttet materiale, såsom film, musik, billeder. m.v.
3) opdages dette, vil dette mindst medfører, politianmeldelse!

§ 3. Brug af Svanevejens trådløse netværk:

1) Der bliver udleveret et password til at, logge på netværket!
2) Det er ikke tilladt at videregive dette password, til udenforstående!

Tilbage til Hovedsiden